+381 (027) 321 - 671

Одељења

Опште одељење

Опште одељење

Секретар Библиотеке: Вукосава Мрдаковић
е-пошта: vukosava.mrdakovic@bibliotekaprokuplje.org.rs

Организатор финансијских послова
е-пошта: slavisa.bojovic@bibliotekaprokuplje.org.rs