+381 (027) 321 - 671

Документа

Јавне набавке

Јавне набавке

Интерни план набавке на које се Закон не примењује 2023

План јавних набавки за 2019

Јавна набавка бр. 1 – Јавна набавка добара – НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ
Рок за подношење понуда: 01. 08. 2019. до 10,00 часова

– Позив за подношење понуде

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору