+381 (027) 321 - 671

Одељења

Матична служба

Матична служба Народне библиотеке “Раде Драинац” своје матичне функције врши у складу са Законом о библиотечкој делатности на територији Топличког округа, у општинама Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа. Мрежу библиотека Топличког округа чине: матична библиотека “Раде Драинац” (са два огранка), три општинске библиотеке – Народна библиотека “Рака Драинац” Блаце, Народна библиотека Куршумлија, Народна библиотека Житорађа (са једним огранком) и 24 библиотека у основним и средњим школама. Служба за матичне послове стара се о развоју библиотечке делатности на теритрији Топличког округа а регистрованим библиотекама пружа стручну помоћ и врши надзор над стручним радом у њима.

Драгана Николић, библиотекар
е-пошта: dragana.nikolic@bibliotekaprokuplje.org.rs

Општинске библиотеке Топличког округа:

Народна библиотека Блаце

тел.:027-371-674

е-пошта: rakadrainac@mts.rs


Народна библиотека Куршумлија

тел.:027-381-754

е-пошта: bibliotekak@mts.rs


Народна библиотека Житорађа

тел.:027-8362-074

е-пошта: nbzito@mts.rs