+381 (027) 321 - 671

Одељења

Завичајни фонд

Завичајни фонд

Завичајно одељење основано је 1977. године и на њему се прикупља, обрађује и чува књижна и некњижна грађа о Прокупљу и Прокупчанима и о целој Топлици. У завичајном фонду чувају се дела аутора рођених на територији Топличког округа и све публикације које су издате у општинама Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа. Завичајни фонд садржи преко 2650 монографских публикација, 37 наслова листова и часописа, збирке позивница, плаката, разгледница, фотографија, новинских исечакан и аудио-визуелну грађу. Завичајно одељење чува први и једини број првог књижевног часописа у Топлици „Луча“, све бројеве часописа „ТОК“, „Топличке свеске“, „Топлички венац“ и једини топлички лист „Топличке новине“. Чести корисници завичајног фонда су сами писци који стварају у Топлици и Прокупљу.

Завичајно одељење организује изложбе завичајне грађе и једном годишње ревијално вече „Топлички писци и књиге“ на коме се прави преглед целокупне годишње штампане продукције Прокупља а учесници су аутори, приређивачи и уредници завичајних публикација. Завичајно одељење постало је и својеврсни библиотечки центар за дигитализацију. Дигитализоване су разгледнице Прокупља, а ради се убрзаним темпом и на дигитализацији књига значајних за проучавање историјских, географских и културних особености Топлице, као и на формирању посебних ауторских колекција. Оформљена је дигитална колекција “Драинац” и виртуелна изложба прокупачког плаката.

Дигитализација Завичајног фонда отпочела је 2010. године. Дигитализована грађа ће корисницима библиотеке бити доступна на WEB порталу “Дигитална библиотека Србије” и на сајту Библиотеке.

До сада дигитализоване колекције су:

– некњижна грађа
– колекција разгледница Прокупља
– колекција старе фотографије Прокупља
– књижна грађа
– најзначајније књиге о Топлици
– топличка књижевност

Драган Огњановић, библиотекар саветник
е-пошта: dragan.ognjanovic@bibliotekaprokuplje.org.rs
тел.: 027-321-671