+381 (027) 321 - 671

Одељења

Одељење обраде

Одељење обраде

Као засебно одељење, Одељење обраде је формирано 1996. године. Библиотека тада започиње са аутоматизацијом библиотечког пословања кроз програм БИБЛИО.

2009. године напуштамо БИБЛИО, укључујемо се у систем узајамне каталогизације и постајемо корисници програмске опреме COBISS.

У Одељењу обраде се врши инвентарисање и каталошка обрада приновљених публикација, као и обрада постојећег фонда.

 

Рад на овом Одељењу  је организован у две смене.  Циљ је да и преостала библиотечка грађа буде што пре обрађена како би и  информације о њој биле доступне  свим садашњим и потенцијалним корисницима кроз електронске каталоге наше Библиотеке.

Славица Милошевић, библиотекар
Драгана Миленковић, виши књижничар
Весна Ђорђевић, књижничар