САОПШТЕЊЕ ЗА НАГРАДУ ДРАИНАЦ

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА

ЗА НАГРАДУ „ДРАИНАЦ“

 

 

Драган Барјактаревић, директор Библиотеке

 

Жири за награду „Драинац“ која се додељује за поезију на српском језичком подручју разматрао је, према пропозицијама Правилника за награду, прва издања књига песама које су објављене  2013.  године и на основу обављених консултација сачинио ужи избор песника за „Драинчеву награду“. Издвојене су књиге: ОДЕ, О ДА, Риста Василевског (Арка), КАВЕЗИ, Звонка Крановића (Лом), ДЛАНОВИ,  Раше Коминца (Фабрика књига), СМРТИ У СВАТОВЕ, Милоја Дончића (Каирос), НЕБЕСКА ТРПЕЗА, Радомира Стојановића.

 

Жири је радној седници 30. јуна 2014. године, једногласно одлучио да се награда „Драинац“  додели Милошу Јанковићу за збирке песама „Опсенарник“ и „Мелемник“ из 2013. године у издању Апострофа.

 

            На разуђеној и врло живој сцени савремене српске поезије данас , међу ауторима који су се појавили деведесетих година хх века, Милош Јанковић (1963) један је од најизразитијих песника који се издваја не само квалитетом свога дела (о чему сведоче угледне књижевне награде  и пажња књижевне критике) ), већ и обимом – бројем објављених књига поезије ( педесетак  објављених у периоду 1985- 2013, не рачунајући пет избора поезије!) као  и разноврсношћу поетских модела и стиховних решења, остварених у широком тематско-мотивском регистру. Овај песник „велике енергије и разноликих интересовања“, „песник промена“, антологијску  изразитост у савременом српском песништву – у везаном стиху (у распону од дистиха и катрена до сентних венаца) и у слободном стиху -    остварио је  у доменима  отаџбинске лирике (у Хердеровом смислу – песници као гласови народа), а ангажоване (у брехтовском маниру), потом у јединственом поетском пројекту духовно-религијско-отаческе поезије богословске инспирације Јанковић исписао стихире илити „лирске хагиографије“православних светаца за сваки дан у години! и сачинио „прави религиозни спев“ и трећим сегментом свог певања истински се приближио Драинчевом поетском моделу где аутор „дијалогизира“, „монологизира“,“портретише „ свеколики песнички и данашњи светски цивилизацијски  удес. У тој линији нарочито је испредњачио истински роман у стиховима „(Не)звани гости“ где су уз песникове савременике Слободана  Стојадиновића Чудеа и Андреја Јелића Мариокова јавља и Драинац лично!

 

Сва ова драгоцена песничка искуства чинодејствују и у најновијој песничкој „најезди“ где поред два репрезентативна избора „Тескобник“ и „Поучник“ имамо и у збиркама „Безданик“, „Двогласник“ , „Мелемник“, „Опсенарник“ и „Вртложник“ (све из 2013)  које потврђују високу поетску меру коју аутор у пуној зрелости потврђује.

 

 

Чланови жирија:


Проф. др Горан Максимовић, председник

Миљурко Вукадиновић, члан

Драган Барјактаревић, члан